فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

واردات گوشت

واردات گوشت و نحوه تكميل مدارك

۱- مجوز بهداشتي واردات به شركتهايي تعلق مي گيرد كه موضوع فعاليت شركت واردات فرآورده هاي پروتئيني خام دامي بوده و شركت مجاز به صادرات و واردات باشد.

۲- پرفرماي ارائه شده بايستي مطابق نمونه قرار داده شده بر روي سايت تكميل گردد و در سربرگ شركت فروشنده كالا بايستي قرار گيرد و داراي شماره، تاريخ، مهر ، امضاء ، تاريخ اعتبار، نوع و وسيله حمل كالا ، نوع بسته بندي ، شرائط نشانه گذاري مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني) و مشخصات كامل محموله وارداتي باشد. ضمنأ پرفرما علاوه بر مهر شركت فروشنده بايستي ممهور به مهر شركت يا شخص وارد كننده بوده و بدين وسيله مورد تائيد وارد كننده قرار گيرد.

۳ – تصوير كارت بازرگاني بايستي متعلق  شركت درخواست كننده واردات باشد. ارائه تصوير آگهي روزنامه رسمي براي شركتهاي متقاضي الزامي است.

تبصره: بديهي است ارائه مدارك مندرج در بند ۳ براي يكبار و در اولين تقاضاي ارائه شده از سوي متقاضي (براي تشكيل پرونده در سايت) كفايت مي كند و متقاضي موظف خواهد بود در صورت اعمال هر گونه اصلاحات و يا تغييرات در اساسنامه مراتب را در تقاضاي جديد به اطلاع سازمان دامپزشكي برساند.

۴- نمونه ليبل براي انواع محموله هاي گوشت قرمز و گوشت مرغ در سايت اين سازمان در دسترس مي باشد.

۵-در صورتي كه شركت وارد كننده ، متقاضي واردات گوشت قرمز و مرغ از كشورهاي فوق الذكر( كه داراي تفاهم نامه با سازمان دامپزشكي كشور مي باشند) باشد نيازي به ارائه نمونه گواهي بهداشتي دامپزشكي كشور مبدأ نبوده و در غير اينصورت ارائه نمونه گواهي بهداشتي صادره از مرجع ذيصلاح( دامپزشكي دولتي كشور صادر كننده) الزامي است.
۵- در صورتيكه مدارك بصورت كامل ارسال گردد حداكثر ظرف مدت دو هفته از طريق پست الكتونيكي به اطلاع شما خواهد رسيد .( در طي اين مدت از تماس حضوري و يا تلفني خودداري گردد.)

راهنماي مندرجات پرفرما ، و ليبل براي واردات گوشت قرمز گوساله منجمد

۱- پرفرما (Proforma Invoice ) : پرفرماي ارائه شده بايستي در سربرگ فروشند‌ه و داراي مشخصات ذيل باشد:

*شماره، تاريخ، مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني)، مهرو امضاء شركت فروشنده ، تاريخ اعتبار

* مشخصات كامل محموله وارداتي ( مشخصات خود گوشت – مشخصات دام كه گوشت از آن با رعايت اصول ذبح شرعي استحصال گرديده است شامل سن حداكثر۳۰ماه  و جنسيت نر ، وزن محموله )

* قطعه بندي محموله با ذكر نام و درصد كليه قطعات مورد نظر با رعايت درصد مجاز ، شامل قطعه بندي كلي: ران (Hindquarter ) حداكثر  ۳۷ درصد- در مورد قلوه گاه (Flank ) حداكثر ۱۸% از كل وزن ران

 سردست (Forequarter ) حداكثر ۶۳ درصد – در مورد گردن حداكثر ۱۰% از  كل وزن سردست

* اندازه قطعات ، نوع بسته بندي و وزن بسته ها (كارتن ها)

* شرايط نشانه گذاري ( ليبلينگ ) ،  كشور مبدا ، نوع وسيله حمل كالا، محل بارگيري و محل تحويل محموله باشد.

۲-*رنگ بندي ليبل كارتنها با توجه به نوع قطعات

* مندرجات ليبل به دو زبان انگليسي و فارسي شامل : نوع محموله ، كشور مبدا ، نام واردكننده ، کد رهگیری ، نام و كد بهداشتي كشتارگاه ، توليد شده تحت نظارت ناظر بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور ( IVO ) ، ذبح اسلامي تحت نظارت نماينده مذهبی اعزامي ، نوع مصرف با توجه به هدف از واردات ( مصرف خانوار – مصرف در كارخانجات فرآورده هاي گوشتي مجاز- مصرف در مراكز عمده مصرف در خصوص قطعه تاپ سايد و يا ساير قطعات بيشتر از ۳ كيلوگرم در مجوزهاي مصرف خانوار) تاريخ توليد ، تاريخ انقضا ( يكسال پس از تاريخ توليد )، شرايط نگهداري ( نگهداري در ۱۸- درجه سانتيگراد )

*شرايط توليد ( Production ) شامل شرح مراحل استخوان گيري لاشه ، سرد كردن ، انجماد ، ذخيره سازي ، بارگيري و حمل محموله توليدي تا رسيدن به مقصد ( با ذكر جزئيات هر مرحله)                                

*محل بارگيري و محل تحويل محموله ، نوع وسيله حمل و ذكر عبارت « حمل بدفعات مجاز ميباشد ( Partial shipment: Allowed )– حمل از طريق كشور ثالث غيرمجاز ميباشد . ( Transshipment: Not Allowed ) »

*حداكثر فاصله زماني مجاز از كشتار دامها تا حمل محموله ۶۰ روز مي باشد.

*شرح چگونگي نظارت بركليه مراحل توليد محموله توسط ناظر بهداشتي ( قبل ، حين و بعد از كشتار – ذخيره سازي – بارگيري و حمل- مستندات ) به تفصيل از مرحله انتخاب دام ، نحوه بازرسي تا توليد و بارگيري محموله و نيز ذبح شرعي توسط ناظر ذبح شرعي اعزامي الزامي است .

*كشتارگاه بايستي داراي كد اتحاديه اروپا ( EC ) و مورد تائيد ناظر اعزامي اين سازمان بوده و ذابحين دام نيز بايستي مورد تائيد ناظر ذبح شرعي اعزامي باشند.

*ذكر مستندات محموله (Documents ) شامل : گواهي مبدا – گواهي بهداشتي دامپزشكي صادره از سوي مرجع دولتي دامپزشكي كشور مبدا كه توسط ناظر اعزامي امضا ميشود- گواهي ذبح شرعي مورد تائيد ناظر ذبح شرعي – گواهي راديو اكتيو از مراجع ذيصلاح دولتي كشور مبدا و ساير گواهيهاي تجاري الزامي است.

*درمبادي ورودي ، محموله هاي وارده توسط اين سازمان مورد بازرسي ارگانولپتيكي قرارگرفته و نمونه برداري و آزمايشات لازم انجام خواهد شد . نتايج بدست آمده بايستي با ضوابط بهداشتي و استانداردهاي مورد تائيد اين سازمان مطابقت داشته و محموله قابليت مصرف انساني را دارا باشد.

۳- ليبل (Label ) : مندرجات ليبل به دو زبان انگليسي و فارسي شامل : نوع محموله ، كشور مبدا ، نام واردكننده ، نام فروشنده ،نام و كد بهداشتي كشتارگاه ،توليد شده تحت نظارت ناظر بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور ( IVO ) ، ذبح اسلامي تحت نظارت نماينده مذهبي اعزامي، نوع مصرف با توجه به هدف از واردات ( مصرف خانوار – مصرف در كارخانجات فرآورده هاي گوشتي مجاز- مصرف در مراكز عمده مصرف صرفاٌ براي قطعه تاپ سايد و يا ساير قطعات بيشتر از ۳ كيلوگرم در مجوزهاي مصرف خانوار ) تاريخ توليد،تاريخ انقضا ( يكسال پس از تاريخ توليد ) ، شرايط نگهداري ( نگهداري در ۱۸- درجه سانتيگراد )  ليبل ها با توجه به رنگ مربوط به نوع هر قطعه ارائه گردد.

 نمونه ليبل براي محموله هاي گوشت قرمز گوساله در سايت اين سازمان در دسترس مي باشد.

تذكر: واردات گوشت گاوميش از كشور هند با توجه به مراتب فوق و نيز با رعايت شرايط زير مجاز ميباشد.

الف– واردات گوشت گردن غيرمجاز و ممنوع است.

ب- اندازه كليه قطعات بايستي بيشتر از ۳ كيلوگرم باشد.

ج- هدف از واردات و نوع مصرف فقط جهت استفاده در كارخانجات مجاز فرآورده هاي گوشتي حرارت ديده    « سوسيس ، كالباس و كنسرو گوشت» مجاز ميباشد. ذكر اين بند در كليه مدارك فوق ( بند ۱، ۲، ۳ ) الزامي است.

د- IHR اين سازمان بايستي مورد تائيد APEDA كه وابسته به وزارت صنايع و بازرگاني كشور هند ميباشد ، قرار گيرد.

APEDA  (Agricultural& Processed Food Products Export Development Authority)

ﻫ- كشتارفقط در كشتارگاههاي مورد تائيد اين سازمان صورت مي پذيرد.

راهنماي مندرجات پرفرما وضوابط نشانه گذاري براي واردات مرغ منجمد

۱- پرفرما (Proforma Invoice ) : پرفرماي ارائه شده بايستي در سربرگ فروشند‌ه و داراي مشخصات ذيل باشد:

*شماره، تاريخ، مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني)، مهرو امضاء شركت فروشنده ، تاريخ اعتبار

*مشخصات كامل محموله وارداتي ( مشخصات خود گوشت مرغ – مشخصات مرغهائي كه گوشت از آن با رعايت اصول ذبح شرعي و قوانين سازمان دامپزشكي استحصال گرديده است شامل سن حداكثر۴۵ روز و وزن محموله )

*نوع بسته بندي ،  تعداد مرغها در هر بسته ( با ذكر متوسط وزن مرغها ) و وزن بسته ها (كارتن ها)

*شرايط نشانه گذاري ( ليبلينگ ) روي كارتنها و روي لفاف مرغها ، كشور مبدا ، نوع وسيله حمل كالا، محل بارگيري و محل تحويل محموله

۲- قرارداد ( Contract ) :  محتواي قرارداد بايستي در برگيرنده IHR اين سازمان ( مندرج در سايت سازمان دامپزشكي كشور) و داراي مشخصات زير باشد:

*قرارداد ارائه شده بايستي در سربرگ فروشند‌ه و داراي شماره و تاريخ بوده و مهر و امضاء طرفين قرارداد (شركت فروشنده و شركت خريدار ) بر روي تمام صفحات قرارداد وجود داشته باشد.

*مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني) ، مشخصات كامل محموله وارداتي ( مفصلا مطابق پرفرما  شرح داده شود) ( ارايه قرار داد لازم نميباشد )

*نوع بسته بندي (Packing ) ، تعداد مرغها در هر بسته ( با ذكر متوسط وزن مرغها حداقل ۱۲۰۰ گرم) ، وزن بسته ها ، و شرائط نشانه گذاري ( Labeling ) بايستي به تفصيل توضيح داده شود، جنس كارتنها- روش بسته بندي- وزن هركارتن

*لفاف مرغها ( Shrink Package ) بايستي حاوي اطلاعات روي ليبلها و به دو زبان فارسي و انگليسي باشد.

*مندرجات ليبل به دو زبان انگليسي و فارسي شامل : نوع محموله ، كشور مبدا ، نام واردكننده ، نام فروشنده ، نام و كد بهداشتي كشتارگاه ، توليد شده تحت نظارت ناظر بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور ( IVO ) ، ذبح اسلامي تحت نظارت نماينده ذبح شرعي اعزامي ، تاريخ توليد ، تاريخ انقضا ( يك سال پس از تاريخ توليد ) ، شرايط نگهداري (نگهداري در ۱۸- درجه سانتيگراد )

*شرايط توليد ( Production ) شامل شرح مراحل ذبح ، پركني و تخليه اندرونه ، سرد كردن ، بسته بندي ، انجماد ، ذخيره سازي ، بارگيري و حمل محموله توليدي تا رسيدن به مقصد ( با ذكر جزئيات هر مرحله)

*محل بارگيري و محل تحويل محموله ، نوع وسيله حمل و ذكر عبارت « حمل بدفعات مجاز ميباشد ( Partial shipment: Allowed )– حمل از طريق كشور ثالث غيرمجاز ميباشد  ( Transshipment: Not Allowed ) »

*حداكثر فاصله زماني مجاز از كشتار مرغها تا حمل محموله ۶۰ روز مي باشد.

*شرح چگونگي نظارت بركليه مراحل توليد محموله توسط ناظر بهداشتي ( قبل ، حين و بعد از كشتار – ذخيره سازي – بارگيري و حمل- مستندات ) به تفصيل از مرحله انتخاب طيور ، نحوه بازرسي تا توليد و بارگيري محموله و نيز ذبح شرعي توسط ناظر ذبح شرعي اعزامي الزامي است .

*كشتارگاه بايستي داراي كد اتحاديه اروپا ( EC ) و مورد تائيد ناظر اعزامي اين سازمان بوده و ذابحين طيور نيز بايستي مورد تائيد ناظر ذبح شرعي اعزامي باشند.

*ذكر مستندات محموله (Documents ) شامل : گواهي مبدا – گواهي بهداشتي دامپزشكي صادره از سوي مرجع دولتي دامپزشكي كشور مبدا كه توسط ناظر اعزامي امضا ميشود- گواهي ذبح شرعي مورد تائيد ناظر ذبح شرعي – گواهي راديو اكتيو از مراجع ذيصلاح دولتي كشور مبدا و ساير گواهيهاي تجاري الزامي است.

*درمبادي ورودي ، محموله هاي وارده توسط اين سازمان مورد بازرسي ارگانولپتيكي قرارگرفته و نمونه برداري و آزمايشات لازم انجام خواهد شد . نتايج بدست آمده بايستي با ضوابط بهداشتي و استانداردهاي مورد تائيد اين سازمان مطابقت داشته و محموله قابليت مصرف انساني را دارا باشد.

۳- ليبل (Label ) : مندرجات ليبل به دو زبان انگليسي و فارسي شامل : نوع محموله ، كشور مبدا ، نام واردكننده ، نام فروشنده ، نام و كد بهداشتي كشتارگاه ، توليد شده تحت نظارت ناظر بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور ( IVO ) ، ذبح اسلامي تحت نظارت نماينده ذبح شرعي اعزامي ، تاريخ توليد ، تاريخ انقضا ( يكسال پس از تاريخ توليد ) ، شرايط نگهداري ( نگهداري در ۱۸- درجه سانتيگراد )   نمونه ليبل براي محموله هاي مرغ منجمد در سايت اين سازمان در دسترس مي باشد.

توضيحات مربوط به فرم شماره ۴ بر اساس بندهاي ۶ گانه مندرج در آن

۱-   پرفرماي ارائه شده بايستي داراي شماره، تاريخ، مهر ، امضاء ، تاريخ اعتبار، نوع و وسيله حمل كالا ، نوع بسته بندي ، شرائط نشانه گذاري مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (دارنده كارت بازرگاني) و مشخصات كامل محموله وارداتي باشد. ضمنأ پرفرما علاوه بر مهر شركت فروشنده بايستي ممهور به مهر شركت يا شخص وارد كننده بوده و بدين وسيله مورد تائيد وارد كننده قرار گيرد.

۲ – تصوير كارت بازرگاني بايستي متعلق به شخص متقاضي حقيقي و يا يكي از اعضاي هيأت مديره

شركت درخواست كننده واردات باشد. ارائه تصوير آگهي روزنامه رسمي براي شركتهاي متقاضي الزامي است.

تبصره: بديهي است ارائه مدارك مندرج در بند ۲ براي يكبار و در اولين تقاضاي ارائه شده از سوي متقاضي (براي تشكيل پرونده) كفايت مي كند و متقاضي موظف خواهد بود در صورت اعمال هر گونه اصلاحات و يا تغييرات در اساسنامه مراتب را در تقاضاي جديد به اطلاع سازمان دامپزشكي برساند.

تذكر:در حال حاضر كشورهاي مجاز به صادرات گوشت به جمهوری اسلامی ايران كشورهاي برزيل،  اروگوئه،هندوستان، بلاروس، استراليا، كانادا و قرقيزستان، آلمان،لهستان،ترکیه مي باشند كه دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي مربوط به واردات گوشت از هر كشور در سايت سازمان دامپزشكي كشور در دسترس  مي باشد.

۴- نمونه ليبل براي انواع محموله هاي گوشت قرمز و گوشت مرغ در سايت اين سازمان در دسترس مي باشد.

۶-در صورتي كه شركت وارد كننده ، متقاضي واردات گوشت قرمز و مرغ از كشورهاي مندرج در تذكر بند ۳ اين دستورالعمل ( كه داراي تفاهم نامه با سازمان دامپزشكي كشور مي باشند) باشد نيازي به ارائه نمونه گواهي بهداشتي دامپزشكي كشور مبدأ نبوده و در غير اينصورت ارائه نمونه گواهي بهداشتي صادره از مرجع ذيصلاح( دامپزشكي دولتي كشور صادر كننده) الزامي است.|واردات گوشت

واردات گوشت

واردات گوشت

جهت سفارش می توانید تماس و یا فرم زیر را تکمیل نمایید:
 

ثبت سفارش

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت بازرگانی فرشید یزدان دوست میباشد . طراحی سایت و اجرا : سورنا - Management : Farshid Yazdandoust